You are here:

Quỹ học bổng 2016

E-mail In PDF

Ngày 14/3/2016 trường THCS Trần Hưng Đạo đã tổ chức trao học bổng cho 49 em học sinh, vượt khó vươn lên trong học tập và học sinh giỏi tiêu biểu, với số tiền 20.000.000 đồng, từ quỹ học bổng của cựu học sinh niên khóa niên khóa 1982-1986 và 1983-1987, nhằm động viên học sinh nhà trường.